Kwaliteitsborging en
zorgverzekeraar


De door Paula behaalde diploma’s zijn erkend door de:
VNT (Vereniging van
Natuurgeneeskundig Therapeuten)
V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen)
F.A.G.T. (Federatie voor Additief
Geneeskundig Therapeuten)
N.V.V.T. (Nederlandse Vereniging van Voetreflex Therapeuten)

De opleidingen zijn geregistreerd bij de F.O.N.G. (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen).

       

  Praktijken voor alternatieve geneeskunde kunnen erkend worden door het V.B.A.G., de vereniging van Alternatieve Geneeskunde.

Inspectie van kennisniveau, het verplicht onderhouden en ontwikkelen van kennis in het vakgebied, zorgen ervoor dat de kwaliteit op niveau blijft.

Ook de praktijkruimten moeten aan eisen voldoen.
Silva Natuurgeneeskunde heeft deze erkenning.

Indien alternatieve geneeskunde in uw polis is opgenomen, zal de verzekeraar in principe de behandelingen van Silva Natuurgeneeskunde vergoeden. Verantwoording hiervoor ligt echter bij u als verzekerde en bij de zorgverzekeraar.