Darmtherapie

"Diagnostiek, interpretatie en therapie"

De darm is veel meer dan een "spijsverteringsbuis". De in de darm aanwezige micro-organismen vormen een complex micro-ecosysteem. Ontregeling of disbalans in dit systeem kan een reeks aan gezondheidsklachten tot gevolg hebben.

Na laboratorium faecesanalyse, wordt er in overleg met de patient een behandelplan ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld voedingsadviezen of orthomoleculaire suppleties.
Lees meer...