Oligotherapie

"regulatietherapie voor iedereen"

Oligo's reguleren de verdeling van opname van voedingsstoffen en de uitscheiding van toxinen op celniveau.

De diagnose wordt gesteld op basis van bloedonderzoek, de z.g. SKB test (middels een eenvoudig prikje in de vinger). En een speciaal op oligotherapie afgestemde anamnese.
Na analyse van de onderzoeksresultaten, worden gericht z.g. regulatieve sporenelementen gegeven. Deze zorgen voor een sterk verbeterde stofwisseling.

Voorbeelden zijn mangaan, calcium en jodium. Lees meer... 

 

Oligotherapie wordt ingezet bij patienten met chronische aandoeningen.